Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος πλήρους απασχόλησης για την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικής κατεύθυνσης)

Μεταπτυχιακό ή επιπρόσθετες σπουδές στο Χρηματοοικονομικό κλάδο.

Γνώση διαχείρισης Access

Άριστη χρήση Ms Office Excel

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου ProficiencyC2

Άριστη επικοινωνία με γραπτό και προφορικό λόγο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5 – 10 έτη προϋπηρεσίας σε παρόμοια θέση

Επιθυμητή προϋπηρεσία σε θέσεις Καταστήματος/Επιχειρησιακής Μονάδας Τράπεζας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Διοικητικές ικανότητες και ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας. Συνολική άποψη και εμπειρία του Επιχειρησιακού περιβάλλοντος, των εφαρμογών και διαδικασιών της Τραπέζης.

Τίτλος Επαγγελματικής Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικών

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι και την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό, μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@cmbank.gr.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ