Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020

Σήμερα την 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε., επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου & Νικολάου Πλαστήρα, στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρου, από τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19/06/2019, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σήμερα την 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε., επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου & Νικολάου Πλαστήρα, στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρου, από τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19/06/2019, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 19/6 οι εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία προήλθε από την ένωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών με την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.» που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, ανακοινώνεται στα μέλη ότι οι αρχαιρεσίες της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2019.

Χώρος διεξαγωγής της Γ.Σ. ορίζεται η αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ RESORT» στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, στις Σέρρες.
Για την διεξαγωγή των εκλογών ορίσθηκαν οκτώ εκλογικά τμήματα.

Για την εξυπηρέτηση των μελών -εκλογέων στις Σέρρες πέντε εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στις Σέρρες και ειδικότερα στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ RESORT» στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων.

Για την εξυπηρέτηση των μελών- εκλογέων στην Πιερία τρία εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στην Κατερίνη και στο ισόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Επιμελητήριο Πιερίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθ. 9.

Και για τις δύο πόλεις (Σέρρες και Κατερίνη) η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει 12 ώρες και ειδικότερα από ώρας 09:00 μέχρι ώρας 21:00 της 19ης Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητα του μέλους – εκλογέα.

Σέρρες, 06-06-2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 25-04-2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 05-06-2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ στο Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Βασιλείου και Νικ. Πλαστήρα στις Σέρρες, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων.
 Ο χώρος ή οι χώροι διενέργειας των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν προς τα μέλη με ανακοίνωση στον Τύπο και στα καταστήματα της Τράπεζας.
 Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 30-05-2018.
 Τα φυσικά πρόσωπα μέλη συμμετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν πάνω από είκοσι (20) μερίδες μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση.
 Τα Νομικά πρόσωπα- μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχει λήξει η νομιμοποίησή τους, μπορούν να συμμετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια των Νόμιμων εκπροσώπων τους ή με αντιπρόσωπο, που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Για τα δε Νομικά πρόσωπα – μέλη που έχει λήξει η νομιμοποίησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ανανεωθεί η νομιμοποίησή τους.
 Απαραίτητη είναι η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 12-06-2019 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 19-06-2019 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.
Σέρρες 25-04-2019


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου