Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019

«Αξιότιμοι πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μετάπτωσης του μηχανογραφικού συστήματος της Τράπεζας κατόπιν και την συγχώνευσης με την πρώην Συν/κη Τράπεζα Πιερίας, θα πραγματοποιηθεί άνοιγμα νέου λογαριασμού κατάθεσης αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση δανείου ή εγγυητικών επιστολών. Δεν θα γίνει καμία άλλη αλλαγή/ τροποποίηση παρά μόνο ένας νέος λογαριασμός καταθέσεων που θα συνδεθεί με το δανειακό λογαριασμό προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα στο παλιό με το νέο σύστημα..

Ο ρόλος του νέου λογαριασμού είναι αυστηρά η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του δανείου/ εγγυητικών επιστολών και όχι η έκδοσή επιταγών και οι πληρωμές λογαριασμών ή άλλη συναλλαγή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πιο λεπτομερή ενημέρωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με ένα από τα καταστήματά μας».

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.

Στην είσοδο «στρατηγικού συνεργάτη» και όχι «στρατηγικού επενδυτή» εξετάζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, η νέα Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Σερρών και Πιερίας.

Σήμερα την 21/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε., επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου & Νικολάου Πλαστήρα, στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρου, από τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19/06/2019, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: