Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3-1-2018 και σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας (άρθρα 18, 19 και 20 του καταστατικού), καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΕΛΠΙΔΑ RESORT, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012